Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 16.05.2019 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018
Oferowane stanowisko: specjalista ds. promocji w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy
Termin składania dokumentów:
27.05.2019 r.
Ilość etatów:
1/2

ogłoszenie nr 9-19