Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 03.09.2021 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018
Oferowane stanowisko: Specjalista ds. promocji w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”
Termin składania dokumentów:
13.09.2021 r.
Ilość etatów:
1/2

ogłoszenie nr 7-21