Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 13.12.2018 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018
Oferowane stanowisko: Adiunkt pełniący obowiązki specjalisty ds. ostoi siedliskowej w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.
Termin składania dokumentów:
27.12.2018 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 5-18