Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 14.06.2023 r.

Komórka organizacyjna: Sekcja ds. finansowo – księgowych

Oferowane stanowisko: księgowy

Termin składania dokumentów: 26.06.2023 r.

Ilość etatów: 1

4-1 Ogłoszenie o naborze Księgowy