Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 25.05.2022 r.
Komórka organizacyjna:
Zespół ds. ochrony przyrody ½ etatu
Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018 ½ etatu
Oferowane stanowisko: Starszy specjalista ds. ochrony bioróżnorodności
Termin składania dokumentów:
06.06.2022 r.
Ilość etatów:
1

Ogłoszenie o naborze 4-22