Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 08.05.2018 r.
Komórka organizacyjna:
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu
Termin składania dokumentów:
18.05.2018 r.
Ilość etatów:
1

Ogłoszenie nr 3-18