Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 16.12.2021 r.
Komórka organizacyjna:
Zespół ds. edukacji 
Oferowane stanowisko: Specjalista ds. edukacji
Termin składania dokumentów:
27.12.2021 r.
Ilość etatów:
1

Ogłoszenie nr 10-21