Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych ogłasza przetarg nieograniczony na Konserwację Smugi Umianowickiej w km 0+000 – 5+200 wraz z konserwacją budowli realizowane w ramach projektu LIFE4Delta_PL.
Poniżej załączniki do pobrania.

Ogłoszenie – Smuga Umianowicka

SIWZ

Załącznik nr 1_OPZ

Załącznik-nr-2-Formularz-ofertowy

Załącznik-nr-3a-i-3b-Oświadczenia

Załącznik – nr-4- Wzór umowy

Załącznik-nr-5-Grupa-kapitałowa

Załącznik-nr-6-Zobowiązanie

Załącznik-nr-7-Wykaz-robót

Załącznik-nr-8-Potencjal-kadrowy

Załącznik-nr-9-Wykaz-umowa o prace

Informacja z otwarcia

Informacja o wyborze oferty