Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 30.01.2023 r.

Termin składania ofert upłynął: 08.02.2023 r.

Stanowisko: Specjalisty ds. inwestycji (Ogłoszenie Nr 1/23).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.  

 

Uzasadnienie

W prowadzonym naborze na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 1/23 z dnia 30.01.2023 r.) zostaje unieważniony.