Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 18.08.2021 r.

Termin składania ofert upłynął: 30.08.2021 r.

Stanowisko: Główny specjalista ds. inwestycji (Ogłoszenie Nr 5/21)

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie

W prowadzonym naborze na stanowisko Głównego specjalisty ds. inwestycji nie wpłynęła żadna oferta.
Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 5/21 z dnia 18.08.2021 r.) zostaje unieważniony.