Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż wiaty na potrzeby projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Zapytanie ofertowe – dostawa i montaż wiaty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dostawa i montaż wiaty

Formularz ofertowy – dostawa i montaż wiaty

Zawiadomienie o wyborze oferty – dostawa i montaż wiaty