Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych ogłasza przetarg na dostawę fabrycznie nowego ciągnika z ładowaczem czołowym z osprzętem, beczki do przewozu wody, przyczepy do przewozu zwierząt stanowiąca niezbędną infrastrukturę do wypasu w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pod nazwą „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.
Poniżej załączniki do pobrania.

SIWZ

formularz ofertowy zał nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 wzór umowy

ogłoszenie o zamówieniu UZP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o uzieleniu zamówienia UZP