Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na zgrabianie i prasowanie siana na działkach rolnych o łącznej powierzchni 77,67 ha, położonych w miejscowościach Umianowice gmina Kije i Stawy gmina Imielno zgodnie z „Planem Działalności Rolnośrodowiskowej na lata 2013-2018” z dnia 13.05.2013r. z późniejszymi zmianami dla miejscowości Umianowice gmina Kije oraz z „Planem Działalności Rolnośrodowiskowej na lata 2014-2019” z dnia 12.05.2014r. dla miejscowości Stawy gmina Imielno sporządzonymi przez doradcę rolnośrodowiskowego Panią Małgorzatę Grudzień.

Poniżej załączniki do pobrania.

Zapytanie ofertowe

formularz ofertowy