Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i biurowego wraz z oprogramowaniem w podziale na zadania częściowe:

Zadanie nr 1:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i biurowego wraz z oprogramowaniem pod potrzeby projektu pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie 4.5. „Ochrona i wykorzystywanie obszarów cennych przyrodniczo”
Zadanie nr 2:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i biurowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby działalności Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

Poniżej załączniki do pobrania.

Zapytanie ofertowe

załaczniki do zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert komputery

Zawiadomienie o wyniku postępowania

zawiadomienie o unieważnieniu postepowania_zad 1