Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do siedziby ZŚiNPK w Kielcach.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Szczególowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (1)

Załącznik Nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 4 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 5 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (1)

Załącznik nr 6 Formularz ofertowy

informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego