Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zakupu i dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do siedziby ZŚiNPK w Kielcach.
Poniżej załączniki do pobrania.

zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zalacznik Nr 2 do Szczegolowego opisu przedmiotu zamowienia

Zalacznik Nr 3 do Szczegolowego opisu przedmiotu zamowienia

Zał. nr 4 Formularz ofertowy

zawiadomienie o wyborze oferty