Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę przyczepy rolniczej dwuosiowej do transportu bel na potrzeby projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.

Poniżej załączniki do pobrania.

UZP – ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3a i 3b – Oświadczenia

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie

Uzupełnenie treści SIWZ

Załącznik nr 7 – Wykaz dostaw

informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty