Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych ogłasza przetarg na zakup i dostawę owiec rasy czarnogłówka w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pod nazwą „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”

SIWZ

zalacznik_nr_1

zalacznik_nr_2

zalacznik_nr_3

zalacznik_nr_4

zalacznik_nr_5_wzor_umowy

ogłoszenie o zamówieniu UZP

unieważnienie przetargu