Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie technicznej realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn.: „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych”.

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedm. zamówienia

formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty