Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wykonanie usługi polegającej na budowie infrastruktury turystycznej (platformy widokowe, elementy małej architektury, zatoka parkingowa, tablice informacyjne), mającej na celu ukierunkowanie ruchu turystycznego w ramach realizacji projektu LIFE13/NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu.”

Zapytanie ofertowe

Zał 1 – Formularz ofertowy

Zał 2 – Szczegółowy opis

Opis do projektu 55.1

Opis do projektu 196

Opis do projektu 243

Projekty dla działki 55.1

Projekty dla działki 196

Projekty dla działki 243

Unieważnienie postepownia