Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wykonanie usługi polegającej na budowie infrastruktury turystycznej (platformy widokowe, elementy małej architektury, zatoka parkingowa, tablice informacyjne), mającej na celu ukierunkowanie ruchu turystycznego w ramach realizacji projektu LIFE13/NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu.”

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Opis do projektu 55.1

Opis do projektu 196

Opis do projektu 243

Projekty dla działki 55.1

Projekty dla działki 196

Projekty dla działki 243

Skowronno Dolne 243 – projekt zagospodarowania terenu

Formularz ofertowy

zawiadomienie o wyborze oferty