Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wykonanie usługi pisemnego tłumaczenia tekstów z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy – zał. do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty