Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do składania ofert na wykonanie systemu aparatu długostrumieniowego do podchowu młodocianych osobników skójki gruboskorupowej (Unio crassus) na potrzeby projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.
Poniżej załączniki do pobrania.

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis zamówienia

Wzór umowy

Instrukcja dla wykonawców

Instrukcja dla wykonawców

Zawiadomienie o wyborze oferty