Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wykonanie infrastruktury turystycznej i tablic informacyjno – edukacyjnych na potrzeby projektu LIFE13/NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Skowronno Dolne 243 projekt zagospodarowania terenu

Projekty-dla-działki-243

Projekty-dla-działki-196

Projekty-dla-działki-55.1

Opis-do-projektu-243

Opis-do-projektu-196

Opis-do-projektu-55.1

Formularz-ofertowy

Unieważnienie_postępowania