Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do składania ofert na weryfikację występowania żółwia błotnego (Emys orbicularis orbicularis) z wykorzystaniem analizy DNA środowiskowego (ang. eDNA – environmental DNA) metodą PCR z wykorzystaniem sondy TaqMan  na potrzeby projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.
Poniżej załączniki do pobrania.

zapytanie ofertowe DNA

Zał. 2 – szczegółowy opis zamówienia zolw

wzór umowy_badania e-DNA

Instrukcja dla wykonawców BADANIA

zawiadomienie o wyborze oferty