Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na usunięcie zanieczyszczeń gruntu na słonoroślu w Szczerbakowie oraz prace zabezpieczające w Górkach w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn. Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu.

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Mapa nr 1 -Szczerbaków

Mapa nr 2 – Górki

Formularz ofertowy

Informacja o wyborze oferty