Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych ogłasza przetarg nieograniczony na usługę nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy przy realizacji zadania pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”.

 

Ogłoszenie BZP

SIWZ

SIWZ

zał_1_formularz-ofertowy

zał_2_osw_speln_warunkow

zał_3_osw_brak_podstaw_wykluczenia

zał_4_projekt umowy

zał_5_zobowiazanie podmiotu

zał_6_oswiadcz_grupa kapitalowa

zał_7_wykaz usług

zał_8_wykaz osób

zał_9_wykaz osób zatrudnionych na umowe o prace

zał_10_OPZ

Zał_11 do SIWZ (link do dokumentacji projektowej wraz z załącznikami)

Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije

zmiany do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty