Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej i usługi bezprzewodowej transmisji danych wraz z utrzymaniem i przyłączeniem dotychczasowej numeracji i zakup nowych numerów dla Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, w tym na potrzeby realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn.”Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.

Poniżej załączniki do pobrania.

zapytanie ofertowe

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja dla Wykonwacy wraz z formularzem oferty oraz oświadczenia Wykonawcy

odpowiedzi na pytania 01.04.2021

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty