Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług weterynaryjnych w ramach działań after-life projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pod nazwą „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.
Poniżej załączniki do pobrania.

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis zamówienia

Formularz ofertowy

Unieważnienie postepowania