Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Przedmiotem zapytania ofertowego jest Remont małej architektury turystycznej i tablic informacyjno – edukacyjnych na potrzeby projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn.: „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – remont małej architektury turystycznej

Zał. 1 do SOPZ – Tabliczka A3 informująca o projekcie

Formularz ofertowy – remont małej architektury.

informacja o wyborze oferty