Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi transportowej  polegającej na przewozie osób uczestniczących w spotkaniu roboczym projektów LIFE „Platform meeting” w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn.: „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy PLATFORM MEETING

Informacja o wyborze oferty