Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 03.12.2014 r.
Komórka organizacyjna:
Wieloosobowe stanowisko d/s. realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000038
Termin składania dokumentów:
17.12.2014 r.
Ilość etatów:
1

nabór z-ca kierownika LIFE+ 03.12.2014