Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 26.03.2019 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. administracyjnych
Oferowane stanowisko: Kierownik sekcji ds. administracyjnych w Krzyżanowicach Średnich
Termin składania dokumentów:
08.04.2019 r.
Ilość etatów:
1

Ogłoszenie nr 8-19