Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 12.08.2022 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. administracyjnych w Krzyżanowicach Średnich
Oferowane stanowisko: Specjalista pełniący obowiązki koordynatora ds. dostępności
Termin składania dokumentów:
23.08.2022 r.
Ilość etatów:
1

Ogłoszenie Nr 7-22.