Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 30.06.2015 r.
Komórka organizacyjna:
Zespół ds. edukacji ekologicznej i administracyjnych
Termin składania dokumentów:
13.07.2015 r.
Ilość etatów:
1

Ogłoszenie o naborze-6-2015

Sprostowanie do ogłoszenia nr 6-15