Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 14.09.2020 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. finansowo-księgowych
Oferowane stanowisko: Starszy księgowy
Termin składania dokumentów:
24.09.2020 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 6-20