Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 26.07.2022 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. administracyjnych w Krzyżanowicach Średnich
Oferowane stanowisko: Referent pełniący obowiązki  koordynatora ds. dostępności
Termin składania dokumentów:
05.08.2022 r.
Ilość etatów:
1

Ogłoszenie nr 5-22