Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 13.02.2019 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018
Oferowane stanowisko: Specjalista ds. ochrony wód w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy
Termin składania dokumentów:
25.02.2019 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie 4-19