Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 01.03.2022 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018
Oferowane stanowisko: Adiunkt pełniący obowiązki specjalisty ds. monitorowania realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018 „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”
Termin składania dokumentów:
11.03.2022 r.
Ilość etatów:
1

Ogłoszenie nr 3-22