Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 17.03.2021 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. inwestycyjno-administracyjnych
Oferowane stanowisko: Specjalista ds. inwestycji
Termin składania dokumentów:
29.03.2021 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 3-21