Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 20.01.2020 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. kolejki wąskotorowej
Oferowane stanowisko: Kierownik sekcji ds. kolejki wąskotorowej
Termin składania dokumentów:
31.01.2020 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 2-2020