Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 02.11.2020 r.
Komórka organizacyjna:
Zespół ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych
Oferowane stanowisko: Referent ds. planów ochrony parków krajobrazowych
Termin składania dokumentów:
20.11.2020 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 10-20