Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 08.02.2021 r.
Komórka organizacyjna:
Samodzielne stanowisko
Oferowane stanowisko: Główny specjalista ds. zamówień publicznych
Termin składania dokumentów:
18.02.2020 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 1-21