Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 20.01.2020 r.
Komórka organizacyjna:
Samodzielne stanowisko pracy ds. turystyki i rekreacji
Oferowane stanowisko: Starszy specjalista ds. turystyki i rekreacji
Termin składania dokumentów:
31.01.2020 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 1-2020