Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych ogłasza przetarg na Monitoring przyrodniczy w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pod nazwą Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UZP

siwz-moniroring-przyrodniczy-life

zalaczniki-do-siwz

pytnia i odpowiedzi dot. przetargu

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia