Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 01.08.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 17.08.2022 r.

Stanowisko: Sekcja ds. inwestycyjno-administracyjnych; Sekcja ds. kolejki wąskotorowej (Ogłoszenie Nr 6/22).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie  

W prowadzonym naborze na stanowisko Referenta pełniącego obowiązki koordynatora ds. dostępności nie wpłynęła żadna oferta.
Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 6/22 z dnia 01.08.2022 r.) zostaje unieważniony.