Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 26.07.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 05.08.2022 r.

Stanowisko: Referent pełniący obowiązki koordynatora ds. dostępności (Ogłoszenie Nr 5/22).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie  

W prowadzonym naborze na stanowisko Referenta pełniącego obowiązki koordynatora ds. dostępności nie wpłynęła żadna oferta.
Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 5/22 z dnia 26.07.2022 r.) zostaje unieważniony.