Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 17.03.2021 r.

Termin składania ofert upłynął: 29.03.2021 r.

Stanowisko: Specjalista ds. inwestycji (Ogłoszenie Nr 3/21)

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie

W prowadzonym naborze na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji dokumenty przesłane do tut. jednostki przez kandydata nie spełniają wymagań związanych ze stanowiskiem w zakresie posiadanego wykształcenia.
Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 3/21 z dnia 17.03.2021 r.) zostaje unieważniony.