Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 08.02.2021 r.

Termin składania ofert upłynął: 18.02.2021 r.

Stanowisko: :  Główny specjalista ds. inwestycji (Ogłoszenie Nr 2/21)

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie

 

W prowadzonym naborze na stanowisko Głównego specjalisty ds. inwestycji nie wpłynęła żadna oferta.
Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 2/21 z dnia 08.02.2021 r.) zostaje unieważniony.