Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 17.04.2020 r.

Termin składania ofert upłynął: 27.04.2020 r.

Stanowisko: Specjalista ds. ochrony organizmów wodnych w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” (Ogłoszenie Nr 4/20).

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie

W prowadzonym naborze na stanowisko Specjalisty ds. ochrony organizmów wodnych w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 4/20 z dnia 17.04.2020 r.) zostaje unieważniony.